Главный → Afghanistan → Baghlan
Wilayat-e Baghlan

Другие названия: Baghlan, Wilāyat-e Baghlān

Baghlan

Другие названия: Baghlan,Baghlan - bghlan,Baghlan - بغلان,Baghlin,Baghlān,Baglan,Bagolaggo,Sana `Ati,Sana`ati,bghlan,Şanā ‘Ati,Şanā‘atī,Баглан,بغلان,صناعتی, Baghlān

Pul-e Khumri

Другие названия: Pol-e Khomri,Pol-e Khomrī,Pul-e Khumri,Pul-e Khumrī,Pul-i-Khomri,Pul-i-Khumri,Pule Khumri,Pule Khumṟi,Puli-Khumri,Пули-Хумри,پل خمری, Pul-e Khumrī

Nahrin

Другие названия: Nahrin,Nahrīn,Nakhrin,Narain,Narin,Narīn,Нахрин,نهرین, Nahrīn

Hukumati Dahanah-ye Ghori

Другие названия: Dahana,Dahana Ghori,Dahana-i-Ghori,Dahanae Ghori,Dahaneh-ye Ghowri,Dahaneh-ye Ghowṟī,Dahna,Dahāna,Dananeh-ye Ghowri,Dananeh-ye Ghowrī,Hokumati Dahana-i-Ghori Dahana,Hokūmatī Ḏahana-i-Ghōṟi Dahana,Hukumati Dahanah-ye Ghori,حکومتی دهانۀ غوری,Ḏahana-i-Ghōṟi,Ḏahanae Ghōṟi,Ḩukūmatī Dahānah-ye Ghōrī, Ḩukūmatī Dahānah-ye Ghōrī

Baghlani Jadid

Другие названия: Baghlani Jadid

Puli Khumri

Другие названия: Puli Khumri

Joqi

Другие названия: Joqi,Jōqī,جوقی, Jōqī

Koqyah

Другие названия: Koqyah,Kōqyah,کوقیه, Kōqyah

Islam Darah

Другие названия: Islam Darah,Islām Darah,اسلام دره, Islām Darah

Shor Baba

Другие названия: Shor Baba,Shōr Bābā,شور بابا, Shōr Bābā

Badam Darah-ye Khord

Другие названия: Badam Darah-ye Khord,Bādām Darah-ye Khōrd,بادام درۀ خورد, Bādām Darah-ye Khōrd

Baba Ghayib

Другие названия: Baba Gha'ib,Baba Ghayib,Bābā Ghāyib,Bābā Ghā’īb,بابا غائب,بابا غایب, Bābā Ghāyib

Ziarat-e Aq Chashmah

Другие названия: Ziarat-e Aq Chashmah,Zīārat-e Āq Chashmah,زیارت آق چشمه, Zīārat-e Āq Chashmah

Khwajah Sarbiland-e Wali

Другие названия: Khwajah Sarbiland-e Wali,Khwājah Sarbiland-e Walī,خواجه سربلند ولی, Khwājah Sarbiland-e Walī

Badam Darah-ye Khord

Другие названия: Badam Darah-ye Khord,Bādām Darah-ye Khōrd,بادام درۀ خورد, Bādām Darah-ye Khōrd

Khwajah Gulkhar

Другие названия: Khwajah Gulkhar,Khwājah Gulkhār,خواجه گل خار, Khwājah Gulkhār

Qazil Qol

Другие названия: Qazil Qol,Qaz̄il Qōl,Qizil Qol,Qizil Qōl,قذل قول,قزل قول, Qaz̄il Qōl

Qazil Qol

Другие названия: Qazil Qol,Qaz̄il Qōl,Qizil Qol,Qizil Qōl,قذل قول,قزل قول, Qaz̄il Qōl

Khosti Kotal

Другие названия: Khosti Kotal,Khōstī Kōtal,خوستی کوتل, Khōstī Kōtal

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in