Главный → Iran → Kermanshah
Kahriz

Другие названия: Kahriz,Kahrīz,کهریز, Kahrīz

Kermanshah

Другие названия: Bahtaran,Bakhtaran,Bākhtarān,Kermansah,Kermansaho,Kermanschah,Kermanshah,Kermanshahan,Kermanshakh,Kermanŝaho,Kermanşah,Kermânsâh,Kermānschāh,Kermānshāh,Kermānshāhān,Kirmansan,Kirmanşan,Province de Kermanshah,Provincia de Kermanshah,Provinco Kermansah,Provinco Kermanŝah,Província de Kermanshah,Qahremanshahr,Qahremānshahr,astan krmanshah,ke er man sha han sheng,kerumansha zhou,krmanshah,mhafzt krmanshah,Керманшах,Кирмоншоҳ,Устони Кирмоншоҳ,استان کرمانشاه,محافظة کرمانشاه,کرمانشاه,ケルマーンシャー州,克爾曼沙汗省, Kermānshāh

Harsin

Другие названия: Harsin,Harsīn,هرسین, Harsīn

Kangavar

Другие названия: Kangavar,Kangāvar,کنگاور, Kangāvar

Sarpol-e Zahab

Другие названия: Pol-e Zahab,Pol-e Zohab,Pol-e Z̄ahāb,Pol-e Z̄ohāb,Sar-e Pol-e Zahab,Sar-e Pol-e Z̄ahāb,Sar-i-Pul Zuhab,Sar-ī-Pūl Zūhāb,Sari-Pul,Sarpol,Sarpol-e Zahab,Sarpol-e Z̄ahāb,Sarī-Pūl,سر پل ذهاب, Sarpol-e Z̄ahāb

Sonqor

Другие названия: Sanghur,Sanghūr,Sonqor,Sunqur,Sūnqūr,سنقر, Sonqor

Javanrud

Другие названия: Juanru,Jūānrū,Qal`a Juanrud,Qal`a Jūanrūd,Qal`eh Juanrud,Qal`eh Jūānrūd,Qal`eh-ye Javanrud,Qal`eh-ye Javānrūd, Javānrūd

Paveh

Другие названия: Paveh,Pawah,Paweh,Pāveh,Pāweh,پاوه, Pāveh

Paveh Mediumwave Transmitter

Другие названия: Paveh Mediumwave Transmitter

Bakhtaran Mediumwave Transmitter, Mast West

Другие названия: Bakhtaran Mediumwave Transmitter, Mast West

Bakhtaran Mediumwave Transmitter, Mast East

Другие названия: Bakhtaran Mediumwave Transmitter, Mast East

Qasr-e-Shirin Mediumwave Transmitter

Другие названия: Qasr-e-Shirin Mediumwave Transmitter

Qarleq-e Jadid

Другие названия: Qarleq-e Jadid,Qārleq-e Jadīd,قارلق جدید, Qārleq-e Jadīd

Emamzadeh Hasan

Другие названия: Emamzadeh Hasan,Emāmzādeh Ḩasan,امامزاده حسن, Emāmzādeh Ḩasan

Rudkhaneh-ye Qareh Chay

Другие названия: Rudkhaneh-ye Qareh Chay,Rūdkhāneh-ye Qareh Chāy,رودخانه قره چای, Rūdkhāneh-ye Qareh Chāy

Ertefa`at-e Bazargan

Другие названия: Ertefa`at-e Bazargan,Ertefā‘āt-e Bāzargān,ارتفاعات بازرگان, Ertefā‘āt-e Bāzargān

Tappeh-ye Sandvichi

Другие названия: Tappeh-ye Sandvichi,Tappeh-ye Sāndvīchī,تپه ساندویچی,تپّه ساندویچی, Tappeh-ye Sāndvīchī

Tappeh-ye Tokhm Morghi

Другие названия: Tappeh-ye Tokhm Morghi,Tappeh-ye Tokhm Morghī,تپه تخم مرغی,تپّه تخم مرغی, Tappeh-ye Tokhm Morghī

Tappeh-ye Shotori

Другие названия: Tappeh-ye Shotori,Tappeh-ye Shotorī,تپه شتری,تپّه شتری, Tappeh-ye Shotorī

Cham Surag-e Sofla

Другие названия: Cham Surag-e Sofla,Cham Sūrag-e Soflá,چم سورگ سفلی, Cham Sūrag-e Soflá

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in